Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania

danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy zoolight prowadzony

pod adresem www.zoolight.pl (dalej zwaną Witryną) przez firmę Luxima 1 Katarzyna

Pisańska z siedzibą w Warszawie, ul.Derkaczy 73a, wpisaną do ewidencji działalności

gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Warszawa, pod numerem 84379 (dalej

zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa 

prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny

dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne  

działania.

Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych

osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych pod numerem 129914.


Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych  

zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Szczególowe dane

dotyczące polityki zarządzania tymi plikami znajdziecie Państwo w odrębnej zakładce

POLITYKA DOTYCZĄCA WYKORZYSTWANIA PLIKÓW COOKIES.  


Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem

Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu

rejestracji na Witrynie:

1) nazwisko i imię,

2) adres zameldowania na pobyt stały,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i

zakupu w ramach Witryny.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne

wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo

podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich

poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach

swojego konta lub z adresu: sklep@zoolight.eu .

 

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres

e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych, produktów oferowanych

przez zoolight.pl . Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do

następujących podmiotów – operatora platformy IAI-Shop, firm kurierskich realizujących

wysyłki zakupionych w ramach naszego sklepu towarów oraz operatorów płatności.

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego

minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym

organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Instytucją kredytową, przy pomocy której sklep internetowy przeprowadza ocenę kredytową

/ stosuje procedurę scoringową jest Żagiel.

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i

ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia

serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Przepływ informacji na stronach

zawierających i pobierających dane osobowe odbywa się w szyfrowanym połączeniu SSL.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych,

w przypadku wyboru takiej opcji, również następują za pośrednictwem bezpiecznego

szyfrowanego połączenia. Pracownicy naszej firmy lub osoby z nami współpracujące, które

mają dostęp do danych, podpisują imienne umowy o Nieujawnianiu Informacji Poufnych.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie

zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w

poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać,

że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania

ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta

osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach

Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie

Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod

adresem: sklep@zoolight.eu

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa

temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a

także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.

Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa

danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem:

sklep@zoolight.eu

 

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie

strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane

przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z

którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady

postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa

zadane pod adresem: sklep@zoolight.eu

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel