Polityka prywatności

W związku z wejściem obowiązujących od dnia 25 maja 2018 roku procedur RODO 

(Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej

 „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” ) wypełniamy nasz obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem

Państwa danych osobowych w naszej firmie oraz naszych sklepach www.zoolight.pl i www.zoolicht.de

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania

danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy zoolight i zoolicht prowadzony

pod adresem www.zoolight.pl i www.zoolicht.de  (dalej zwane Witryną) przez firmę Luxima 1 Katarzyna

Pisańska z siedzibą w Warszawie, ul.Derkaczy 73a, wpisaną do ewidencji działalności

gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Warszawa, pod numerem 84379 (dalej

zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa 

prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny

i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne  

działania.

Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych

osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych pod numerem 129914.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma :

                   Luxima 1 Katarzyna Pisańska

z siedzibą w : Polsce, 04-963 Warszawa ul. Derkaczy 73a 

            

W sprawach udzielania informacji związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych,

naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest : Katarzyna Pisańska,

tel. +48 22 612 68 78, e-mail : biuro@luxima.pl

 
 

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych  

zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Szczegółowe dane

dotyczące polityki zarządzania tymi plikami znajdziecie Państwo w odrębnej zakładce

POLITYKA DOTYCZĄCA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.  

 

Profilowanie przekazanych danych osobowych:

Dane złożone w naszej firmie, służą wyłącznie do realizacji składanych zamówień. 

Nie będą one wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem

Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu

rejestracji na Witrynie:

1) nazwisko i imię,

2) adres zameldowania na pobyt stały,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i

zakupu w ramach Witryny.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne

wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo

podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich

poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach

swojego konta lub z adresu: biuro@luxima.pl.

 

W jaki sposób zbieramy dane, w jakim celu je przetwarzamy i na jakiej podstawie ?

Państwa dane zostały nam udostępnione w trakcie składania przez Państwa zamówienia w naszej firmie,

lub na stronie naszych sklepów internetowych.

Przetwarzamy i pobieramy jedynie te dane, które są niezbędne do realizacji umowy sprzedaży którą z

Państwem zawarliśmy, zgodnie z zasadą minimalizacji zbioru danych osobowych.

Podane informacje po realizacji zamówienia, są przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych oraz podatkowych,

jak również w celu umożliwienia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

 

Jak długo dane są przetwarzane ?

Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celu opisanego powyżej.

 

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres

e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych, produktów oferowanych

przez zoolight.pl . Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

Udostępnienie informacji

W celu realizacji zawartej umowy i zamówień sklep internetowy może udostępniać zebrane od

Państwa dane do następujących podmiotów przetwarzających dane osobowe

– operatora platformy IAI-Shop, firm kurierskich realizujących wysyłki zakupionych w ramach

naszego sklepu towarów oraz operatorów płatności.

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego

minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym

organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i

ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia

serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Przepływ informacji na stronach

zawierających i pobierających dane osobowe odbywa się w szyfrowanym połączeniu SSL.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych,

w przypadku wyboru takiej opcji, również następują za pośrednictwem bezpiecznego

szyfrowanego połączenia. Pracownicy naszej firmy lub osoby z nami współpracujące, które

mają dostęp do danych, podpisują imienne umowy o Nieujawnianiu Informacji Poufnych.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie

zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w

poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać,

że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania

ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta

osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach

Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie

Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod

adresem: sklep@zoolight.eu

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa

temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a

także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych lub ich przeniesienia.

Macie Państwo również możliwość Wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych,

do do organu nadzorczego którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie

strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane

przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z

którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady

postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa

zadane pod adresem: sklep@zoolight.eu 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel